Seedsling Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Seedsling Oy

PL 24, 02401 Kirkkonummi

Y-tunnus 2986940-4

Vastuuhenkilö: Jani Jäätes
0440160686
info@seedsling.fi

Rekisterin nimi: Seedsling Oy:n asiakasrekisteri

2. Käsittelyn tarkoitukset

Rekisteri on luotu helpottamaan asiakkaiden ja Seedsling Oy:n välille syntyneiden asiakassuhteiden hoitamiseen,ylläpitoon, laskuttamiseen, tiedottamiseen sekä sähköpostimarkkinointiin.

3. Tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä, käyttäjätilin luodessaan tai uutiskirjeen tilatessaan. Sivustomme kerää myös evästetietoja kuinka verkkokauppaamme käytetään.

4.Rekisterin sisältö

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakasnumero
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaushistoria

5.Tietojen luovutus

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä palvelumme teknisen toteutuksen takaamiseksi. Tietoja luovutettaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

6. Evästeet

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään verkkokaupan toiminnallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.

Evästeet keräävät seuraavanlaisia tietoja:

 • IP-osoite
 • Sijainti
 • Käyttöjärjestelmä
 • Selaintyyppi
 • Päivämäärän ja vierailun ajan
 • Vierailun keston

Voit estää evästeiden käytön käyttämäsi internetselaimen asetuksista. Käytön estäminen voi vaikuttaa www.seedsling.fi sivuston toimivuuteen.

7. Rekisterin suojaus

Tietojen siirrot tapahtuvat SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot ovat suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin sekä sanasanoin. Käyttöoikeus tietoihin on vain rekisterinpitäjällä sekä tarvittaessa erikseen määritettyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja hoitaakseen tehtävänsä.

8. Tietojen säilytysajat

 • Kirjanpitoaineisto säilytetään lain vaatiman ajan(10v.), eikä siihen liittyviä tietoja poisteta aikaisemmin.
 • Pääasiallisesti tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu.

Rekisteröidyn (asiakkaan) oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot esittämällä tarkastuspyyntö toimittamalla allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu asiakirja kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä, ellei perustellusta syystä tietojen toimittamiseen tarvita pidempää aikaa. Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisterin pitäjä säilyttää kuitenkin tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Lisätietoja

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tämän selosteen tietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta ja suosittelee tarkastamaan selosteen ajoittain.